Struktura akcjonariatu wg. aktualnych zawiadomień, ze wskazaniem akcjonariuszy
posiadających co najmniej 5% głosów, przedstawia się następująco:

Nazwa akcjonariuszaLiczba akcjiLiczba głosówProcent akcjiProcent głosów
Marek Tomkiewicz (pośrednio, poprzez podmioty kontrolowane)2 553 2832 553 28319,60%19,60%
Małgorzata Górska 803 570803 5707,60%7,60%
Kapitał zakładowy (zarejestrowany w KRS)1.057.922,60 zł
Liczba akcji10 579 226
Liczba głosów na WZA10 579 226
Kapitał akcyjny1.057.922,60 zł
Cena nominalna akcji0,10 zł