Aktualna struktura akcjonariatu, ze wskazaniem akcjonariuszy
posiadających co najmniej 5% głosów, przedstawia się następująco:

Nazwa akcjonariuszaLiczba akcjiLiczba głosówProcent akcjiProcent głosów
Marek Tomkiewicz (pośrednio, poprzez podmioty kontrolowane)1 350 1751 350 17512,76%12,76%
Dariusz Cisak 612 791612 7915,79%5,79%
Pozostali 8 616 2608 616 26081,45%81,45%
Kapitał zakładowy1.057.922,60 zł
Liczba akcji10 579 226
Liczba głosów na WZA10 579 226
Kapitał akcyjny1.057.922,60 zł
Cena nominalna akcji0,10 zł
Liczba dużych akcjonariuszy2
Liczba akcji w postaci dużych akcjonariuszy1 962 966
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy18,55 %
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy1 962 966
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy18,55 %
Free float81,45 %