Aktualna struktura akcjonariatu, ze wskazaniem akcjonariuszy
posiadających co najmniej 5% głosów, przedstawia się następująco:

Nazwa akcjonariuszaLiczba akcjiLiczba głosówProcent akcjiProcent głosów
Marek Tomkiewicz (pośrednio, poprzez podmioty kontrolowane)1 350 1751 350 17512,76%12,76%
Małgorzata Górska 803 570803 5707,60%7,60%
Heros Sp. z o.o. 723 000723 0006,83%6,83%
Dariusz Cisak 612 791612 7915,79%5,79%
Cezary Kucharski 529 070529 0705,00%5,00%
Pozostali 6 560 6206 560 62062,02%62,02%
Kapitał zakładowy1.057.922,60 zł
Liczba akcji10 579 226
Liczba głosów na WZA10 579 226
Kapitał akcyjny1.057.922,60 zł
Cena nominalna akcji0,10 zł
Liczba dużych akcjonariuszy5
Liczba akcji w postaci dużych akcjonariuszy4 018 606
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy37,98 %
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy4 018 606
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy37,98 %
Free float62,02 %