Struktura akcjonariatu wg. aktualnych zawiadomień, ze wskazaniem akcjonariuszy
posiadających co najmniej 5% głosów, przedstawia się następująco:

Nazwa akcjonariuszaLiczba akcjiLiczba głosówProcent akcjiProcent głosów
Marek Tomkiewicz (pośrednio, poprzez podmioty kontrolowane)2 260 0692 260 06918,33%18,33%
Małgorzata Górska 803 570803 5707,60%7,60%
Dariusz Cisak 612 791612 7915,79%5,79%
Cezary Kucharski 529 070529 0705,00%5,00%
Kapitał zakładowy1.057.922,60 zł
Liczba akcji10 579 226
Liczba głosów na WZA10 579 226
Kapitał akcyjny1.057.922,60 zł
Cena nominalna akcji0,10 zł